Körkort

Uppkörning

När då körskolan eller handledaren anser att man har en god förmåga att framföra bilen så är det dags för uppkörning. Uppkörningen är det prov som är framtaget för att man ska kunna bedöma körkortstagarens praktiska kunskaper i trafiken. Officiellt heter uppkörningen egentligen körprov och genomförs och kontrolleras av Trafikverket.

Körprovet kostar i dagsläget ungefär 800kr i enbart provkostnad. Utöver dessa 800kr tillkommer hyra för bil på cirka 400kr. Bilen kan man låna av antingen trafikverket eller körskolan. Många ställer sig också frågande till varför man inte kan köra upp i egen bil och det är av den enkla anledningen att en vanlig bil inte har den utrustning som krävs för att kunna genomföra och kontrollera körprovet på ett bra sätt. Den viktigaste skillnaden är att de godkända bilarna har ett så kallat dubbelkommando vilket innebär att kontrollanten har möjlighet att bromsa om något oförutsett skulle inträffa. En annan viktig skillnad är att vanliga bilar också saknar alla inre speglar där kontrollanten kan se om personen som genomför körprovet är tillräckligt uppmärksam och tittar åt rätt håll vid olika moment. Ett klassiskt tillfälle där speglarna kommer väl till pass är när kontrollanten ska se om körkortstagaren har full koll i döda vinkeln.

Som tidigare nämnt är det fortfarande ett krav att du som körkortstagare har genomgått båda riskutbildningarna innan du får möjlighet till ett körprov. Teoriprovet ska alltid genomföras innan körprovet men även om teoriprovet blir underkänt ska körprovet ändå genomföras. Om detta skulle hända så har man 2 månader på sig att klara teorin. Detsamma gäller även tvärtom.

Kommentera