Körkort

Teoriboken

Den allra mest använda teoriboken vid körkortsutbildningar idag är den som heter just Körkortsboken. Boken kostar i dagsläget ungefär 300 kronor och brukar alltid följa med när man skriver in sig på en trafikskola. Utöver boken följer det också alltid med ett kompletterande häfte där alla vägmärken och markeringar finns listade med en kort förklaring. Boken ges ut av Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och speciellt framtagen till dig som ska ta B-körkort. Även om boken är riktad till just B-behörigheten så innehåller boken vissa kapitel som är gemensamma för alla olika typer av fordonsutbildningar. Men om man ska ta A- eller C-körkort måste Körkortsboken kompletteras med till exempel Tungboken eller MC-boken.

Upplägget är som så att högersidan i varje uppslag innehåller vanlig faktatext med viktiga nyckelord längst ut på sidan. Vänstersidan innehåller bara en kort sammanfattning av de allra viktigaste bitarna av högersidans information. Utöver den korta sammanfattningen finns också förklarande bilder för att öka förståelsen av uppslaget. Det enda minuset med just detta upplägg är att det ibland saknas en fullständig sammanfattning på vänstersida. På vissa uppslag är denna ersatt med en kort inledningstext.

Körkortsboken innehåller många bilder för att kunna förklara varje situation ordentligt. Många av bilderna är tagna i verkligheten medan några av de är ritade eller datorgjorda för att kunna förklara en specifik händelse eller situation. Vissa av bilderna innehåller faktiskt både och. Till exempel kan det vara en verklig bild med en kompletterande ritad förklaring eller liknande. Senaste upplagan trycktes 2013 och innehåller cirka 300 sidor.

Kommentera