Körkort

Taxikörkort

För att få tillstånd att köra taxi räcker det inte med att ha ett vanligt B-körkort som man kanske skulle kunna tro. Utöver de kunskaper de man har genom sitt tidigare B-körkort ställs det en hel del andra krav på dig som chaufför. Anledningen till att man har infört en så kallad taxiförarlegitimation är bara för att öka passagerarnas trygghet. För att du ska kunna få en taxiförarlegitimation krävs det av dig som förare att du har den kunskap som krävs på följande områden.

Kartläsning
Körekonomi
Miljö
Säkerhet
Bemötande
Sjukdomar och funktionsnedsättningar
Föraren
Fordonskännedom
Taxitrafiklagstiftning
Trafiklagstiftning

Som du ser så är det en hel del krav som faktiskt ställs innan man kan få sin legitimation men ovanstående delar finns ju där för att taxitrafiken ska vara säker och effektiv. Till sist så är det precis som för alla andra behörigheter två slutliga prov innan man kan börja köra taxi. Först är det ett kunskapsprov som innehåller alla ovanstående delar i tre olika delprov. Från och med den 8 juni 2013 så krävs det också att samtliga delprov ska vara godkända inom sex månader från det första godkända provet. Slutligen är det också ett körprov där du ska visa att du kan köra på ett trafiksäkert och passagerarvänligt sätt.

Kommentera