Körkort

Körkortstillstånd

För att kunna påbörja sin utbildning och ta det första steget mot sitt körkort krävs det att man har ett så kallat körkortstillstånd. Ett sådant krävs för varje typ av körkort man vill ta och innefattar en hälsodeklaration och ett syntest. Om ansökan godkänns och man får sitt körkortstillstånd så är det giltigt i 5 år framåt vilket innebär att man kan ta alla de typer av körkort man har ansökt om under de kommande 5 åren.

En ansökan om körkortstillstånd görs till Transportstyrelsen som sedan gör en bedömning av din lämplighet som förare. Utöver det tidigare nämnda syntestet och hälsodeklarationen så görs också en bedömning om man uppfyller de krav samhället ställer på alla som ska ta körkort. Det innebär att Transportstyrelsen också gör ett utdrag i belastningsregistret för att se så att körkortsägaren inte har några tidigare brott bakom sig som kan komma att påverka personens lämplighet att ta ett körkort.

Transportstyrelsen tar i dagsläget 220 kronor för att behandla en ansökan om körkortstillstånd. Utöver detta så tillkommer kostnaden för det obligatoriska syntestet som brukar kosta någonstans runt 100 kronor. Man kan ansöka om sitt körkortstillstånd på två olika sätt. Antingen kan man beställa hem en blankett för en mindre summa och sedan skicka tillbaka den tillsammans med resultatet från syntestet eller så kan man ansöka via Transportstyrelsens e-tjänst. Det som går snabbast av dessa två är e-tjänsten och för denna krävs inte någon e-legitimation. När man väl har ansökt om sitt tillstånd brukar det ta ca 1 till 2 veckor innan man får sitt svar.

Kommentera