Körkort

Körkort för skogsmaskiner

Skogsmaskinsförare är ett yrke som har förändrats en hel del under de senaste 10-15 åren. Idag har föraren ett klart större ansvar än vad de hade tidigare. Utöver det så har också arbetsuppgifterna ökat ordentligt eftersom att maskinförarna har tagit över många av de arbetsuppgifter som arbetsledare eller liknande personal tidigare ansvarade för. Även maskinerna har utvecklats till att bli mer tekniskt avancerade med egna datorsystem för styrning och kontroll av de olika funktionerna. Eftersom att både yrket och verktygen har utvecklats så ställs det idag högre krav på maskinförarna.

Det allra första kravet för att kunna köra en skogsmaskin är att man har ett vanligt B-körkort för att kunna köra maskinen mellan olika platser. Om maskinen endast ska köras i skog är det ett vanligt traktorkörkort som krävs. Utöver det så är det alltid meriterande om man har gått någon tidigare naturbruksutbildning i form av gymnasium eller yrkeshögskola. Till sist så ska föraren också ha ett så kallat grönt kort vilket ofta innebär att man genomför en intern utbildning på företaget under ca en veckas tid. Det man får lära sig under utbildningsveckan är följande grundpelare.

Vara varsam med naturvärden
Vara skonsam mot kulturminnen
Rätt åtgärd på rätt ställe
Att skapa bra planteringspunkter

Relevanta länkar
Skogsmaskinerna
John Deere
Wiki

Kommentera