Körkort

Ta körkort på en trafikskola i Kalmar

Berglunds Trafikskola Eftr.

Trafikcoach i Kalmar

Ewas Trafikskola i Kalmar

Gustafssons Trafikskola vid Kalmarsund

Kalmar Trafikskola

Kenneth Holm

Kindholms Trafikskola

KörkortCenter i Kalmar

Lasses Trafikskola

Shuntab

Svensk Yrkesförarutbildning

Anders Trafikskola i Kalmar

Utbildningar:

• Moped Klass I(AM) samt klass II

Motorcykel, lätt, mellan, tung, samt riskutbildning 1A- 2A

• Personbil, handledarutbildning samt riskutbildning 1B-2B

• Personbil med tungt släp, utökad behörighet (B96)samt BE

http://www.anderstrafikskola.se/