Körkort

Fortkörning

Vad händer om du kör för fort? En fortkörning definieras som så att du har överskridit den lagstadgade hastighetsbegränsningen med fordon enligt trafikförordningen. Till och börja med så är det alltid är onödigt att köra för fort. Den allra vanligaste ursäkten vid just fortkörningar är att man var stressad och måste komma fram snabbt. Men sanningen är att det bara handlar om en tidsvinst på några få minuter trots att hastigheten är kraftigt ökad. Just det här är något som behandlas väldigt mycket under körkortsutbildningen för att alla elever verkligen ska kunna se att ingen har någonting att vinna på att köra för fort.

Konsekvenserna av att krocka med en annan bil eller köra på en cyklist eller fotgängare blir många gånger värre av en lite för hög hastighet. Detta innebär att det aldrig är värt att riskera någons säkerhet och kanske till och med liv för att kunna komma fram till sin slutdestination några minuter tidigare än man hade hoppats på.

Utöver att riskera någon annans liv och säkerhet så kan en fortkörning också få rättsliga följder i form av böter eller kanske till och med ett indraget körkort. Straffen är idag högre för sträckor med låg hastighet just för att konsekvenserna ökar så markant om man kör för fort på till exempel en 30- eller 50-väg. Det finns också självklart en anledning till att hastigheten är så pass begränsad. Ofta är det i närheten av bostadsområden eller i närheten av skolor och liknande. Vid lindrig fortkörning får man oftast en rejäl böter och är det så att du fortfarande har din 2-åriga prövotid kvar så kommer körkortet att dras in helt.

Kommentera